Registrering av anlaggningstillgangar

Varje investerare har ett mål att utarbeta ett register över anläggningstillgångar i ett företag. Detta är en lista över företagets tillgångar. Vilket system bör hålla korrekt register över starka tillgångar och