Explosionsskyddade dorrar

EX-beteckning är en professionell beteckning, explosionsskydd, som används för anordningar och skyddsmetoder eller deras komponenter och delar.

Testolan

I systemet med stora disproportioner i säkerhetsstorleken i Europeiska unionens regioner beslutades att förena viktiga värden i vissa medlemsländer. Enhetliga rättigheter möjliggjorde ett mycket bättre och större flöde av varor mellan EU-länderna. Så är den så kallade Direktivet om den nya metoden, som har uppstått som en viktig lösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.För explosionsfarliga områden och enheter som används i dessa zoner, bör två grundläggande ATEX-uppgifter nämnas (från fransk atmosfär Explosible:- Direktiv 94/9 / EU ATEX95 Europaparlamentet och Europeiska rådet (. Av 1994/03/23 r Inom området standardisering av tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning, maskiner och skyddssystem som ägnas åt boken i riskområden,- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (av den 16 december 1999 som reglerar minsta önskningar i skyddsnivån för och säkerhet för personer i de klasser där explosionsfarlig atmosfär kan mötas.Alla EX-enheter ska bara markeras och genomföras genom en serie test som tar upp punkten att eliminera eventuella fabriksdefekter. EU-direktiven, som Ours tog i 2003, strängt beskriver och anger arbetsprinciperna och tillhandahållandet av denna typ av utrustning.Du hittar mer på Atex-punkten här.