Gastronomiska teknologilarningsscenarier

ATEX-direktivet, som även kallas direktivet om nya tillvägagångssätt, är ett material vars huvuduppgift är att approximera EU-medlemsstaternas lagstiftning inom avdelningen för skyddssystem och anordningar som används i områden som utsätts för risker för metan- eller kolstoftxplosion.

Long&Strong Long&Strong Ett effektivt sätt för lång och intensiv sex

Denna princip definierar i första hand grundläggande säkerhetskrav, breda produktområden samt metoder för att visa samarbete med tillämpliga säkerhetskrav.Europeiska standarder spelar en viktig roll i direktivet, som beskriver i detalj de tekniska metoderna för att visa att säkerhetsbestämmelserna är uppfyllda. Tillsammans med principen, om effekten är densamma som principen, är det tänkt att synkronisera med specifika säkerhetskrav.Vanliga krav på exklusiva krav på utrustning och skyddssystem för användning i explosionsfarliga områden finns i bilaga II till direktivet. Hänvisning görs om de allmänna kraven, materialval, tänkande och bildar potentiella antändningskällor risker från externa effekter, att krav på säkerhetsutrustning och krav integrations garantera säkerheten för systemet.Enligt kraven måste tillverkaren förhindra att en explosiv atmosfär bildas av anordningar och skyddsåtgärder för att förhindra att en explosiv atmosfär tänds för att undertrycka eller begränsa explosionen.Utrustning och skyddssystem bör utformas så att det inte är möjligt att spränga explosionen. De bör byggas med kunskap om teknisk kunskap. Sidor och komponenter i enheter måste också gå stabilt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.All utrustning, skyddssystem och apparater ska vara CE-märkta.Material som används för nätverket av apparater eller skyddssystem kan inte vara brandfarligt. Mellan dem och atmosfären kan inte några reaktioner som kan orsaka en potentiell explosion.Rätter och skyddssystem får inte orsaka skador eller ny skada. De måste se till att de i slutet av deras svar inte kommer att höjas för stora feber och strålning. De kan inte räkna med elektriska faror och de kan inte leda till farliga situationer.