Jordningskontakt

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen vid slutet av elektrostatisk gnista. Det används ofta vid transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan vara en ny form. De tystaste och lite komplicerade modellerna monteras också från jordklingan från kabeln. De mer robusta och tekniskt avancerade är utrustade med skyddsbestämmelserna för jordningstillståndet, tack vare vilken dosering eller transport av produkten är tillåten, när marken är korrekt ansluten.

Elektrostatiska jordningar införs oftast under lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

Som ett resultat av att tankar fylls eller tömmas med ett nytt innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras bildning kommer sannolikt att antingen blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller frisättning av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I lycka till enkel och plötslig kontakt med jordning eller oladdad mål kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara öppen i gniststrukturerna.Brist på uppmärksamhet vid gnistutsläpp kan antända gas- och luftblandningen, vilket framgår av en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.