Jordningsledare 2 5mm2 pris

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknar med att minimera risken för explosion av brandfarliga ämnen på förstärkningen av elektrostatisk gnista. Det kombineras vanligtvis som transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som skapar en ny form. De enklaste och lite komplicerade modellerna deponeras från jordklämman och från kabeln. Avanceradare och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att leverera eller transportera produkten när marken är korrekt ansluten.

Elektrostatiska jordartiklar används vanligen vid lastning eller lossning av järnvägstankar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Vid slutet av fyllning eller tömning av behållare av olika innehåll (t ex. Behållare med pulver, granuler, vätskor kan utveckla allvarlig elektrostatisk laddning. Källan för deras bildning kan också blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller redovisa enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Produkten och dess samband med den plötsliga jordning eller oladdad problem kan uppstå en kort strömpuls, som kommer att vara kända för rollerna av gnistor.Brist på uppmärksamhet vid gnistutsläpp kan resultera i tändningen av gas- och luftblandningen, vilket framgår av en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.