Kassaregister och skattemassig skrivare

Varje företagare som använder kassaapparater i nära namn kämpar med avlägsna problem som dessa enheter kan generera på en daglig basis. Liksom all datautrustning är kassaapparater inte fria från fördelar och bryts ibland ned. Inte någon företagsejare vet att det alltid finns olika sådana enheter när poster görs med hjälp av ett kassaapparat - naturligtvis i händelse av att detta viktiga fall misslyckas.

Flexa Plus New

Brist på ett reservkonto för elzab under den vidare försäljningen av produkter eller tjänster kan leda till att skattekontoret åläggs böter, eftersom detta kommer att förhindra att försäljningslistor bryter ner huvudenheten. Dokumenten som förvaras i kassaregistret bör innehålla kassasystemet. Den här texten går inte bara in i alla reparationer på enheten, utan extraherar också information om skattningen av kassan eller utbyte av tankar. I servicearbetet måste posten finnas över det unika numret som tilldelades kassaregistret av skattekontoret, företagsnamn och adress till de lokaler där kassaregistret används. Alla dessa förhållanden behövs vid skatteinspektioner. Alla nyheter i kassans minne och dess förändring tillhör verksamheten i en specialiserad tjänst som varje företagare som använder kassaregister bör utföra ett tecknat avtal. Vad mer är - du bör informera skattekontoret om alla ändringar av en kassatekniker. Försäljning med skattemässiga belopp bör ske i ett kontinuerligt system, därför måste du byta ut din åsikt mot en annan, i framtiden för att fylla i kassans minne, ihåg att läsa minnet. Den skattemässiga kassaregistreringsminnet kan finnas - också som en förändring, görs men endast av en auktoriserad enhet. Dessutom måste handlingen också genomföras i närvaro av en anställd på skattekontoret. Ett lämpligt protokoll bygger på att läsa skattekassans minne, varav en kopia kommer in i skattekontoret och den återstående till entreprenören. Det kräver att detta protokoll hålls tillsammans med andra dokument relaterade till kassaapparaten - det kan inte leda till ett påföljd av kontoret.