Kassasystem

Skattebetalarens skyldighet är att programmera den så kallade råvarubasen på skattebeloppet. Du kan skapa det själv eller genom att dra nytta av tjänstens uppmärksamhet. Kassabutiken bör vara en programmerad råvarubas som bestämmer bland annat företagen för specifika material och tjänster som entreprenören använder vid försäljning. Namnen som anges så enkelt skrivs också ut på originalet och på kopian av kvittot.

Tyvärr specificeras inte lagbestämmelser i denna roll i slutet för att inte utgöra svårigheter för användare av kassaregister. Många av dem vill inte ha en omfattande databas över varor och föredrar också att undvika problem med skattemyndigheten. Skattekontoret kan visa brister i programmering av kassaapparaten när företagen med de sålda varorna eller tjänsterna inte är helt specificerade.

http://se.healthymode.eu/dr-extenda-ett-effektivt-satt-for-langre-erektion-och-storre-erfarenhet/

När han anger namn i en varu- bas bör han vara trött på maskinvarufunktionerna i sitt kassaregister. Enskilda modeller av kassaapparater har ett annat antal tecken som kan matas in. Finansministeren anger att all begagnad produkt- eller tjänstebeskrivning ska köpas för hans / hennes identifiering. För allmänna ord uppfyller inte de lagliga kraven inom ramen för att skapa en kassaråvarubas.

Frågorna om den materiella baskapaciteten och hjälp av kassaregistret är särskilt intressanta för de företagare som tillhandahåller många olika varor eller tillhandahåller olika tjänster. Ju fler effekter och hjälp, desto fler artiklar att planera i handelsbasen, desto större erfordras kapaciteten för kassabostadsbasen. Och som vi vet specificerar förordningen av den 14 mars 2013 om kassaregister att "skattemottagandet borde ha bland annat namnet på produkten eller tjänsten som möjliggör en entydig identifiering". Därefter elimineras situationer där skattebetalarna kommer att använda namnen på specifika grupper av produkter / tjänster och inte namnen på enskilda produkter / tjänster.

Sammanfattningsvis måste du lära dig några få nyanser i den här frågan och framför allt med lagkrav när du skapar en handelsbas för en kassa. Beryktad oändlighet var kontrollen av skattekontoret säkert begränsad med dåliga konsekvenser som alla företagare föredrog att undvika. Lite mindre restriktiva är bestämmelserna för medelstora företag, till exempel för lokala butiker, som inte behöver specificera namnen på de produkter som erbjuds mycket exakt, fallet vill inte använda namnen på fullkornsbulle eller vallmofrön bulle, och en bulle, en bulle, bara med lämpligt pris produktskatt.