Passiv sakerhet for ljusstolpar

Sprängskivor benämns utbytbart en säkerhetsmembran, bristskiva eller säkerhetshuvud. De startas i olika branscher och sektorer. Alltid där det finns en verklig risk förknippad med utveckling av tryck till farligt höga nivåer, vilket kan leda till ett korrekt fel på enheten.

Användningen av plattor är svaret på testet och det finns därför enkel säkerhet.

Kakelmonteringen är troligen långsam eller i samband med säkerhetsventiler. Tack vare det stora monteringssystemet, dvs. kombinationen av plattan och säkerhetsventilen, är ventilen skyddad mot de destruktiva effekterna av väderförhållanden och naturliga platser.

Tallrikar är mycket billigare än ventiler, de kännetecknas av kortare livslängd, men många damer bland dem använder.

Den nuvarande säkerhetsplattan inser att den snabbt tappar arbetsmediet från den skyddade anordningen, t.ex. en tank. När ett farligt högt tryck upptäcks bryter plattan i termer av ett snitt. I slutet av brottet i tanken bildas ett fritt tvärsnitt och når inte explosionen eller tankens brott.

De mest fridfulla och tekniskt avancerade brickorna åtnjuter den största betydelsen. Det finns samma modeller som kan göra ett speciellt snitt. Om den sammanfogar en allvarlig ökning av trycket eller en ansamling av damm eller gaser, spricker den korta automatiskt, vilket hindrar den från att explodera.

Säkerhetsplattor som skärs i laserteknik är också ansvariga. De kan användas inom livsmedel, kosmetika, läkemedel, ekologisk sfär, bilindustrin etc.