Radiumlampa

Det finns en stor massa ljusgivande apparater vid belysningsförsäljningen. Drycker med sådana bekvämligheter är lysrör, ofta kallad lysrör. Ljusutsläpp i dem består främst av att släppa ut elektroner vid tidpunkten för upplösning i alkohol och fluorescens som faller in i fosforen.

https://neoproduct.eu/se/spirulin-plus-ett-satt-att-bekampa-forsurning/

Sådana urladdningar sker mellan värmeelektroner, och vi talar om K1 och K2. Under denna mekanism genereras ultraviolett strålning, vilket är svårt att vara känslig för ögonen. Denna strålning faller på fosforen och genom att falla orsakar de lysrör som är synliga för oss att vara synliga med ljus. Det bör komma ihåg att när det gäller lysrör måste tändningen föregås av att värma upp elektroderna. Det finns naturligtvis närvarande som kallas het tändning. För att starta lysrörsantändningen indikeras dessutom en start, choke och kondensator.Det finns en strobeeffekt i lysrör - kallad flimrande lampor. Han ber om förändringar i spänningen. Detta stora fenomen sker vanligtvis på platser där något snabbt snurrar, av en slump kan det vara en motor eller ett maskinverktyg. För att förhindra denna händelse bör ett system utrustat med två eller flera tre lysrör användas och sedan måste de förses med fasförskjutna spänningar.Traditionella lysrör har många fördelar. Först och främst använder de mycket mindre energi, och att köpa en sådan lampa lönar sig redan, särskilt när den kommer att visa sig mycket länge på platsen - bara inte stänga av den. En lysrör använder upp till fem gånger mindre energi än en genomsnittlig glödlampa.Driftstiden för lysrörslampan beror uppenbarligen på dess driftsnivå. Men att den fungerar under mycket lång tid, bara när vi fortfarande inte slår på och stänger av den.Lysrör ger mycket mindre ljus och gör dem dessutom mer naturliga. Dessutom är lysrör allmänt tillgängliga. De kan fås i nästan alla butiker. Tyvärr är de dyrare än traditionella lysrör, vilket är deras betydande nackdel.