Sjalvprimande membranpump

En membranpump är därför inget annat än en traditionell positiv förskjutningspump, där ett kraftfullt arbetsorgan är ett gummi eller plastmembran som dras med en speciell spak. Membranpumpar drivs vanligtvis av tryckluft eller vätska. Att utföra dessa anordningar antas från det ögonblick att matas med tryckluft eller vätska en drink från membranen. Alla membran är anslutna med en gemensam axel. Varje membran utför en pressmatning leder automatiskt det andra membranet i närheten, som sedan suger i mediet. Nästa driftsteg av membranpumpar sprider sig varje gång med omvänd riktning.

Vad används pumpen till?En membranpump är en mycket omfattande och, viktigast av allt, mycket fördelaktig pumplösning, som är fodrad speciellt för att pumpa ett brett spektrum av olika media, inklusive de kemiskt aggressiva såväl som med hög densitet och viskositeter för vuxna. En modern pneumatisk membranpump kan torka på grund av att den ger mycket enkla självprimningsegenskaper.

Climax ControlClimax Control - Naturlig för tidig utlösningsblockerare!

ansökanMembranpumpen har funnit ett brett spektrum av applikationer främst vid vattenbehandling. Den är perfekt för bland annat pumpning av flockningsmedel, kemikalier, sediment och fasta suspensioner. Membranpumpar är resistenta mot bildning av saltsyra, järn och klorid, varför de har hittat så få tillämpningar i modern tid. Pumpar av denna typ rekommenderas också ofta inom lack- och tryckindustrin. Nyligen har membranpumpen också använts i sanitära tillämpningar och inom maskinteknik.