Skogsbrandbalte

Den flamlösa luftventilen är en anordning som förhindrar att låga kommer in i rummet. Den enda explosionszonen blockeras av avstängningsventilen.

Flameless ventilering är en metod för att skydda processapparater från de negativa effekterna av en explosion. Som en del av den flamlösa avluftningen reduceras explosionstrycket på apparatens avstånd till en säker nivå. Om trycket når önskad fördel är det att öppna avlastningspanelerna eller explosionssäkra klaffarna. Med sin öppning för miljön börjar överdrivet tryck, låga och oförbränt och bränd produkt.Den flamlösa avluftningsmetoden kan i princip användas i stängda rum, på grund av att brandprodukter inte kommer utanför den skyddade apparaten.Det finns flera olika typer av utrustning som kan straffas inom området för flamlös ventilering. Då finns det i synnerhet en treskiktssprängskiva och en enkellagers lättnadspanel.Treskiktssprickskivan är för uppdragen att skydda mot överdrivet tryck eller vakuum genom att avlasta explosionen.En enkellagers avlastningspanel har som uppgift att skydda system mot effekterna av en explosion, som fortskrider med hjälp av en explosion. Han letar efter syftet i cykloner, filter, silor osv. Enheten kan framgångsrikt användas i sådana isoleringar, där den ger låg arbetstryck. Enskikts lättnadspanelen används inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Används förmodligen i sanitetsområdet och under sterilisering. Skålen kan rengöras med SIP / CIP-metoden