Skydd av huset mot myggor

Säkerhet är normen i vid mening, varje aspekt av vårt vardagliga liv. Men lockar vi uppmärksamhet åt säkerhet varje dag, lever med elektriska aktiviteter? Självklart inte. Men vi kör inte varje dag runt lägenheten, kontrollera varje gång den elektriska installationen och korrektheten av dess påverkan.

Grunderna är viktiga för användarskyddet, liksom den goda driften av den allmänt förstådda elinstallationen. Vad är deSkyddsledare är processer som förbinder ett föremål som elektrifieras mot golvet, medan laddningen i den aktuella laddningen neutraliseras. Skyddsjordning är värt att skydda mot elektrisk stöt.De två vanligaste kombinationerna är PE och PEN, dvs PE (skyddsledare som används i dagens TNS-installationer och PEN (skyddande nolledare som används i TNC eller TNCS-konstruktion.TNC-systemets sjukdom är därför att PEN utför samtidigt en neutral och skyddande ledares funktion. Det betyder inget nytt eftersom ledaren också arbetar i enfas-system, den utsätts för hög belastningsströmmar och i trefasystem utsätts den för belastningar som är en produkt av asymmetri i handeln.Oavsett vilken tråd som används, det finns inga skämt bredvid böcker med riktningen, du måste vara försiktig. Det kända ordstävet "elektriker tikar inte" tyvärr i den verkliga världen återspeglas inte.Nu när du vet hur du ska ta hand om vår säkerhet är det värt att bekanta dig med de produkter som utgör sin defekt.Det vanligaste resultatet av otillräckligt skydd för installationen eller felaktigt skapande är elektrisk chock.Visste du att flödet av trenden i människokroppen med en intensitet på över 70 planer är skadlig för att vara?Vad är slutet på förlamning med trenden?I kortaste fall, till och med död, andra effekter är hjärtstopp, brännskador, medvetslöshet, muskelspasmer eller partiell vävnadsförbränning.