Tid for evakuering fran planet

Utgångsskylten är beskrivningen av evakueringsutloppsdörren, vilken är tillämplig i hela byggnader, enligt vilken skyldighet att märka utgångarna korrekt enligt vilken evakuering i händelse av hot (t.ex. brand åläggs.

Sådana tecken används överallt där vi går till arbetet med folkens folkmassor, det vill säga i anställningskontor, på kontor, i kultur- och nöjesbyggnader och idrottsanläggningar eller i storskaliga anläggningar. Till utgången markerad på engelska EXIT leder de ofta andra tecken i form av pilar och markerar flyktrapporna. Korrekt markering av en flyktväg är av central betydelse för att spara hälsa och vara människor som gripit sig i faran, vilket ökar chansen att lyckas med evakuering.

EXIT-märkningen har en karakteristisk grön färg med en vit ram och en inskription som stöder dem på ett tillgängligt sätt under evakueringsprocessen, även från ett mycket långt avstånd (20-25 meter. Den har tillverkats av en intressant självhäftande folie med perfekt limvärde, vilket ger utmärkt styrka och skick i svåra förhållanden eller från en PVC-panel som är fäst med dubbelsidig tejp. Märkningen av nödutgången sitter fast på ett hinder i föremålet oftast ovanför dörren, vilket är utgången från platsen eller huset. Filmen, som är gjorda för att markera nödutgången har fotoluminescenta egenskaper, tack vare vilken glöder i mörker, vilket möjliggör effektiv evakuering även under svåra förhållanden i samband med undantag för ström eller med en rik rökighet, vilket begränsar sikten.