Tjocka barnklader

Den verkliga explosionsrisken ger damm vid dammsugning. Det kan vara trästoft, fint kolstoft eller pulverfärger. Som ett resultat av den stora uppmärksamheten hos små stammar av damm av olika ursprung kan komma till explosionen. Anta att det är orsakat av öppna flammor, elektriska gnistor, elektrostatiska strömmar eller maskinelement som värms till hög temperatur.

För att minska risken för explosion och explosionen av de nödvändiga installationer odpylania.Największa effektivitet stoftavskiljning ge lokal avgaserna, vilket kan vara i form av självbärande armar, SSAW eller huvar, som sprids ut nära källan av utsläppen. Varje kluster bör vara dammet rensas regelbundet, så jag åkte dit för att klättra upp och åter lösa damm. Det är också nödvändigt att tömma dammbehållaren regelbundet.

Dammutvinningsinstallationer måste väljas med atexregeln. Fläktar och filter används som är vanliga för viktiga standarder. Installation av atex (atex installation i originalversionen antas från explosionspaneler som har ett explosionssäker filter. Filter kan vara enkla eller kan formas för frekvent användning.Den finkorniga explosionen medför att membranet spelar, explosiva gaser bildas i atmosfären på ett sådant sätt att filtret inte skadas.

Valfri utrustning för dammutsugningssystem kan innehålla gnistsläckningssystem eller nya system för att släcka gnistorna i bakgrunden av installationen samtidigt som koldioxid upprätthålls. Retardämparna ska vara placerade på ventilationskanalerna som matas till filtret. Dämparens syfte är att förhindra att flammen sprids i installationen.